Tin từ công ty FSC

12/06/2017 - 07:43 AM

FSC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 117/2017/GCNCP-VSD ngày 09/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành:

Công ty cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
 
Trụ sở chính:
Số 09 Hoàng Văn Thụ, Khu đô thị Chánh Nghĩa, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 
Điện thoại:
0650.3832641/ 3833280
 
Fax:
0650.3832616
 
Vốn điều lệ:
300,000,000,000 đồng
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Đệ nhất
 
Mã chứng khoán:
FSC
 
Mã ISIN:
VN000000FSC1
 
Mệnh giá:
10,000 đồng
 
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
 
Số lượng chứng khoán đăng ký:
30,000,000 cổ phiếu
 
Giá trị chứng khoán đăng ký:
300,000,000,000 đồng
 
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
 
Bắt đầu từ ngày 12/06/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Nguồn: www.vsd.vn Gửi mail In