Tin từ công ty FSC

23/06/2017 - 10:31 AM

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên CTCP CK Đệ Nhất

CTCP CK Đệ Nhất thông báo ngày đâu tiên giao dịch CP trên sàn Upcom. Thông tin chi tiết quý khách vui lòng nhấn tải về để xem trong file đính kèm.

Nguồn: www.hnx.vn Tải về Gửi mail In