Tin từ công ty FSC

03/10/2017 - 09:44 AM

Thông báo bán đầu giá cổ phần của tổng công ty thương mại XNK Thanh Lễ

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho tổng công ty TM XNK Thanh Lễ . Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h00 ngày 04/10/2017 đến 16h00 ngày 23/10/2017. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty: trước 15h00 ngày 27/10/2017. Ngày đấu giá: 09h00 ngày 31/10/2017.

 

Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5437
Doanh nghiệp phát hành Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh dịch vụ văn hóa – xã hội, vui chơi giải trí; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kho cảng; Đầu tư khai thác và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp; …

Vốn điều lệ 2.366.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 11.830.000
Giá trị cổ phần đấu giá  
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 31/10/2017
Giá khởi điểm 10.600
Lãi suất trần  
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 11.830.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua  
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua  
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua  
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua  
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua  
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua  
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua  
Ngày phát hành 31/10/2017

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng nhấn {tải về}để xem trong tập tin đính kèm

Nguồn: www.hsx.vn Tải về Gửi mail In