Tin Từ Công Ty FSC

12/06/2017 - 07:43 AM

FSC: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 117/2017/GCNCP-VSD ngày 09/06/2017 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Bản tin ngày 06/06/2017
09:06 AM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 31/05/2017
09:10 AM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 19/05/2017
10:57 AM FSC - Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán 2017 www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 28/04/2017
09:26 AM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 19/04/2017
09:37 AM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 17/04/2017
09:38 AM Thông báo DM ký quỹ tại FSC ngày 17-04-2017 www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 14/04/2017
09:41 AM Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày 14-04-2017... www.fsc.com.vn
12345678910