Nhận định thị trường ngày

Bản tin thị trường ngày 22-6-2017 (22/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/06/2017, chỉ số VN-Index giảm 0.58 điểm tương 0.08% xuống 767.41 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 192,9 triệu đơn vị, trị giá 3,900.66 tỷ đồng. Toàn sàn có 119 mã tăng, 150 mã giảm và 44 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 0.17 điểm tương ứng 0.02% lên 759.84 điểm với 11 mã tăng, 19 mã giảm giá.

Bản tin thị trường ngày 21-06-2017 (21/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/06/2017, chỉ số VN-Index tăng 1.16 điểm tương 0.15% lên 767.99 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 229.1 triệu đơn vị, trị giá 4,775.1 tỷ đồng. Toàn sàn có 142 mã tăng, 124 mã giảm và 51 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 2.17 điểm tương ứng 0.29% lên 759.67 điểm với 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 20-6-2017 (20/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/06/2017, chỉ số VN-Index tăng 5.59 điểm tương 0.73% lên 766.83 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 199.97 triệu đơn vị, trị giá 4,365.21 tỷ đồng. Toàn sàn có 159 mã tăng, 119 mã giảm và 35 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 7.43 điểm tương ứng 0.99% lên 757.5 điểm với 21 mã tăng, 8 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 16-6-2017 (19/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/06/2017, chỉ số VN-Index tăng 0.67 điểm tương 0.09% lên 761.24 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 197.48 triệu đơn vị, trị giá 4,421.20 tỷ đồng. Toàn sàn có 141 mã tăng, 128 mã giảm và 44 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 3.48 điểm tương ứng 0.47% lên 761.24 điểm với 16 mã tăng, 12 mã giảm và 2 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 16/06/2017 (16/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/06/2017, chỉ số VN-Index giảm 0.2 điểm tương 0.03% xuống 760.57 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 193.28 triệu đơn vị, trị giá 4,080.77 tỷ đồng. Toàn sàn có 159 mã tăng, 129 mã giảm và 48 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 1.06 điểm tương ứng 0.14% lên 746.59 điểm với 12 mã tăng, 17 mã giảm và 1 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0.11 điểm tương đương 0.11% xuống 97.78, tổng khối lượng giao dịch đạt 44 triệu đơn vị, trị giá 478.41 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng, 82 mã giảm và 68 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.56 điểm tương ứng 0.31% xuống 178.15 điểm với 14 mã tăng, 9 mã giảm và 7 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 15-06-2017 (15/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/06/2017, chỉ số VN-Index tăng 3.88 điểm tương 0.51% lên 760.77 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 204.3 triệu đơn vị, trị giá 4,305.04 tỷ đồng. Toàn sàn có 159 mã tăng, 129 mã giảm và 45 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 4.14 điểm tương ứng 0.56% lên 745.53 điểm với 19 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 14-6-2017 (14/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/06/2017, chỉ số VN-Index tăng 5.8 điểm tương 0.77% lên 756.89 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 204.17 triệu đơn vị, trị giá 4,747.45 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng, 132 mã giảm và 50 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 4.53 điểm tương ứng 0.61% lên 741.39 điểm với 21 mã tăng, 8 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 13-6-2017 (13/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/06/2017, chỉ số VN-Index tăng 1.37 điểm tương 0.18% lên 751.09 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 184.3 triệu đơn vị, trị giá 3,726.85 tỷ đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng, 163 mã giảm và 38 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 3.34 điểm tương ứng 0.45% xuống 736.86 điểm với 9 mã tăng, 18 mã giảm và 3 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 12/6/2017 (12/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/06, chỉ số VN-Index giảm 0.41 điểm (-0.05%) xuống 749.72 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 178.52 triệu đơn vị, trị giá 3,785.05 tỷ đồng. Toàn sàn có 127 mã tăng, 135 mã giảm và 68 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 2.68 điểm (+0.36%) lên 740.20 điểm với 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã đứng giá. HNX-Index tăng 0.11 điểm (+0.11%) lên 97.36 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 60.66 triệu đơn vị, trị giá 629.38 tỷ đồng. Toàn sàn có 102 mã tăng, 82 mã giảm và 194 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 0.48 điểm (+0.27%) lên 177.11 điểm với 9 mã tăng, 11 mã giảm và 10 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 09/06/2017 (09/06/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/06, chỉ số VN-Index giảm 3.33 điểm (-0.44%) xuống 750.13 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 260.7 triệu đơn vị, trị giá 5,229.58 tỷ đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng, 147 mã giảm và 59 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 0.34 điểm (+0.05%) lên 737.52 điểm với 11 mã tăng, 18 mã giảm và 1 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0.21 điểm (-0.22%) xuống 97.25 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 74.55 triệu đơn vị, trị giá 735.03 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng, 93 mã giảm và 171 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.90 điểm (-0.51%) xuống 176.64 điểm với 7 mã tăng, 14 mã giảm và 9 mã đứng giá.

12345678910