De Nhat Securities Corporation
Tư vấn tài chính

Đi vào hoạt động cùng lúc với thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2000, Công Ty Chứng khoán Đệ Nhất (BECAMEX FSC) đã đóng góp rất lớn vào quá trình chuyển đổi mới doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong tất cả các lĩnh vực từ tư vấn định giá doanh nghiệp, lập phương án cổ phần hoá, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), bảo lãnh phát hành, thu xếp vốn , tư vấn tài chính, kế toán, tư vấn niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán, tư vấn phát hành thêm ….Công ty đều đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng. Với đội ngũ chuyên viên lành nghề, tích luỹ nhiều kinh nghiệm, có quan hệt tốt với các cơ quan chức năng đã khiến hoạt động tư vấn khách hàng doanh nghiệp của Công ty đạt được hiệu quả cao. Được khách hàng đánh giá tốt về chất lượng dịch vụ.

Một số khách hàng tiêu biểu của Công ty từ năm 2000 đến nay

 

*     Tư vấn cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, chào bán (IPO):

 

1.     Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương.

2.     Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế Bình Dương

3.     Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bình Dương

4.     Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC

5.     Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp Bình Dương

6.     Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB)

7.     Công ty cổ phần Trung Thành

8.     Công ty Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương

9.     Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ

10.   Công ty cổ phần Gạch Ngói cao cấp M & C

11.   Công ty Lâm sản và XNK Bình Dương

12.   Công ty Xây dựng Tư vấn và Đầu tư Bình Dương

13.   Công ty Xây dựng Bình Dương

14.   Công ty cơ khí Phú Lợi

15.Công ty Giày Liên Việt

16.Công ty bao bì Thanh Lễ

17.Công ty Bê tông Becamex

18.Công ty Khoáng sản Becamex

 

* Tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch:

 

1.     Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới. Số lượng cổ phiếu niêm yết tại thời điểm tư vấn :  6.930.000 CP

2.     Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC. Số lượng cổ phiếu niêm yết tại thời điểm tư vấn :  54.838.905CP

 

3.     Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB). Số lượng cổ phiếu niêm yết tại thời điểm tư vấn :  10.700.000 CP

 

4.     Công ty cổ phần Bê tông Becamex (ACC). Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tại thời điểm tư vấn :  6.000.000 CP

 

5.     Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ). Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tại thời điểm tư vấn :  6.000.000 CP

 

6.     Công ty cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tại thời điểm tư vấn :  16.500.000 CP

 

7.     Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC). Số lượng cổ phiếu niêm yết tại thời điểm tư vấn :  20.000.000 CP

 

8.     Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE). Số lượng cổ phiếu niêm yết tại thời điểm tư vấn :  20.000.000 CP

 

9.     Công ty cổ phần Hưng Vượng (HVC). Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tại thời điểm tư vấn :  6.920.750 CP

 

10.Công ty cổ phần Dược Becamex (BCP). Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch tại thời điểm tư vấn :  4.040.000 CP

 

 

* Tư vấn phát hành thêm cổ phiếu:

1.     Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới

2.     Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

3.     Công ty cổ phần Bê tông Becamex

4.     Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

5.     Công ty cổ phần Dược Becamex

 

 

* Bảo Lãnh phát hành:

1.     Công ty cổ phần Kinh Doanh và Phát Triển Bình Dương

2.     Công ty cổ phần Dược Becamex

 

Với tiêu chí hoạt động : uy tín – trung thực - bảo mật, chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho quý khách hàng doanh nghiệp những dịch vụ tốt nhất khi đến với chúng tôi.